SLOVREKREA, a.s.

Rating a informácie o SLOVREKREA, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre SLOVREKREA, a.s. 74379 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 7. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9993% spoločností je horších ako SLOVREKREA, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti SLOVREKREA, a.s." href="http://slovrekrea.sk-rating.com/">
   <img src="http://slovrekrea.sk-rating.com/slovrekrea.png" width="150" height="25" alt="Rating SLOVREKREA, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating SLOVREKREA, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia